Rozwód to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu. Nie ma w tym nic dziwnego – rozstajemy się z kimś, kogo kochaliśmy, z kimś, z kim spędziliśmy dużo czasu. Aby ułatwić sobie życie, warto wiedzieć, jak wygląda cały proces uzyskania rozwodu w sądzie.

Pierwszym krokiem jest udanie się do kancelarii adwokackiej lub radcy prawnego i ustalenie, czy istnieje podstawa do rozwodu. Adwokat lub radca prawny przeanalizują sytuację i powiedzą, czy rozwód jest możliwy.

Jeśli tak, należy złożyć wniosek o rozwód w sądzie. Wniosek składa się w sekretariacie sądu. Wniosek musi zawierać podstawy rozwodu. Można ich użyć kilka, ale najczęściej spotykane to:

– niewierność małżonków;

– przemoc domowa;

– utrata kontaktu ze współmałżonkiem;

– uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

Po złożeniu wniosku sąd wyznacza termin rozprawy. W tym czasie strony mogą uzgodnić, czy chcą rozwodu z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie. Jeśli uznają, że są winne, mogą też uzgodnić, kto ma poniżej 18 lat i kto ma ponad 18 lat.

W dniu rozprawy strony mają prawo przygotować się do rozwodu. Adwokat lub radca prawny może przygotować strony do rozprawy. Jeśli strony się nie dogadają, sąd orzeknie o rozwodzie.

Orzeczenie o rozwodzie jest ostateczne i wiążące. Oznacza to, że strony są już rozwiedzione i nie mogą się już ze sobą wiązać. Sąd nie będzie już ich rozpatrywał.

Orzeczenie o rozwodzie jest też wykonalne. Oznacza to, że strony mogą już zacząć nowe życie. Sąd nie będzie ich już rozpatrywał.

Porozmawiajmy - Zadzwoń