1) Zgodna separacja małżonków,
2) Niewierność jednego z małżonków,
3) Przemoc domowa,
4) Porzucenie przez jednego z małżonków,
5) Rozłąka małżonków przez ponad 2 lata,
6) Więź małżeńska została zerwana.

Aby uzyskać rozwód, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Wniosek o rozwód powinien zawierać podstawę rozwodu, taką jak:

1) Zgodna separacja małżonków,
2) Niewierność jednego z małżonków,
3) Przemoc domowa,
4) Porzucenie przez jednego z małżonków,
5) Rozłąka małżonków przez ponad 2 lata,
6) Więź małżeńska została zerwana.

Wniosek o rozwód powinien zawierać także informacje o małżonkach, takie jak ich imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania oraz informacje o dzieciach, jeśli takie są. Po złożeniu wniosku o rozwód sąd może rozpocząć rozprawę rozwodową, podczas której strony mogą przedstawić swoje argumenty i dowody. Jeśli sąd uzna, że istnieje podstawa do rozwodu, to wyda nakaz rozwodowy, który jest ostatecznym i wiążącym wyrokiem.

Porozmawiajmy - Zadzwoń