Rozwody są jedną z najtrudniejszych sytuacji, jakie można przeżyć. Wymagają one od stron wielu wyrzeczeń i cierpliwości. Warto jednak pamiętać, że istnieje wiele możliwości uzyskania rozwodu w sądzie.

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest skontaktowanie się z adwokatem lub radcą prawnym, który specjalizuje się w rozwodach. Adwokat lub radca prawny będzie w stanie doradzić w sprawie postępowania i pomóc w uzyskaniu rozwodu.

Następnie należy udać się do sądu i złożyć wniosek o rozwód. Wniosek taki musi zostać opatrzony podpisem przez obie strony oraz przez świadków. Po złożeniu wniosku sąd wyznaczy termin rozprawy, podczas której strony będą mogły przedstawić swoje argumenty.

Rozwód można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy to poprzez ugodę stron, która jest zawierana przed sądem. Drugi to poprzez orzeczenie rozwodu przez sąd. W przypadku ugody stron, rozwód jest uznawany za dokonany z chwilą podpisania ugody przez strony. W przypadku orzeczenia rozwodu przez sąd, rozwód jest uznawany za dokonany z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu.

Porozmawiajmy - Zadzwoń