W ostatnich latach pojawiły się propozycje, mające na celu usprawnienie procedury rozwodowej. Choć eksperci chwalą te pomysły, przestrzegają przed zbytnim przyspieszaniem procesów, które mogłyby prowadzić do pochopnych decyzji.

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad wprowadzeniem możliwości pozasądowego rozwiązywania małżeństw za porozumieniem stron. Celem jest odciążenie sądów oraz umożliwienie małżonkom szybszego uzyskania rozwodu, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie mają małoletnich dzieci.

Usprawnienie procesu rozwodowego

Mecenas Filip Pełny, specjalista prawa rodzinnego, zauważa, że obecne przepisy nakazują sądom badanie spełnienia określonych przesłanek przed rozwiązaniem małżeństwa. Sąd musi upewnić się, że rozwód nie jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego ani dobrem małoletnich dzieci.

Dr Joanna Dominowska, adwokat z ponad 20-letnim doświadczeniem w sprawach rodzinnych, wskazuje na społeczne zapotrzebowanie na pozasądowe uzyskiwanie rozwodu. Dotychczas małżonkowie musieli przechodzić przez długotrwały proces sądowy, nawet jeśli oboje zgadzali się na rozwód.

Rozwiązania pozasądowe

Sędzia Ewa Ważny, prezeska Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, zwraca uwagę na obciążenie sądów okręgowych i długi czas oczekiwania na terminy rozpraw. Umożliwienie rozwodów poza sądem, np. u notariusza lub w Urzędzie Stanu Cywilnego, mogłoby znacznie skrócić czas oczekiwania na rozwód.

Rozważane są dwa modele: rozwód notarialny oraz rozwód w trybie administracyjnym. Prezeska Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych podkreśla, że notariusz powinien pouczać małżonków o skutkach prawnych rozwodu, a oświadczenia małżonków powinny być składane pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Konsekwencje i ostrożność

Mecenas Filip Pełny zaznacza, że uproszczenie procedur rozwodowych może budzić obawy o wzrost liczby rozwodów i zagrożenie stabilności małżeństw. Z tego powodu nowe rozwiązania powinny być wprowadzane z rozwagą.

Sędzia Ewa Ważny postuluje wprowadzenie okresu przemyślenia, przynajmniej trzech miesięcy, między zgłoszeniem się małżonków u notariusza a złożeniem ostatecznych oświadczeń. Ma to na celu wykluczenie pochopnych decyzji par w kryzysie.

Rozwody z dziećmi

Choć nowe przepisy mają dotyczyć głównie małżeństw bez małoletnich dzieci, możliwe jest, że pod pewnymi warunkami będą mogły z nich skorzystać również pary z dziećmi. Jeśli strony dysponują orzeczeniami sądu dotyczącymi władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi czy alimentów, rozwód pozasądowy może być również dla nich dostępny.

Podsumowanie

Propozycje wprowadzenia pozasądowych rozwodów mają na celu usprawnienie procesu rozwodowego i odciążenie sądów. Ważne jest jednak, aby nowe rozwiązania były przemyślane i wprowadzały mechanizmy zapobiegające pochopnym decyzjom. Ostateczny kształt przepisów powinien uwzględniać zarówno potrzeby małżonków, jak i dobro ich dzieci.


Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Krakowiak
ul. Świętego Leonarda 1/28
25-311 Kielce
Tel. 535 866 000
krakowiak.radoslaw@gmail.com

#prawo #prawnik #poradyprawne #kielce #rozwód #notariusz #rodzina #adwokat #sąd #rozwódbezkonfliktu

Porozmawiajmy - Zadzwoń