Rozwód to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu, któremu towarzyszą emocjonalne i finansowe konsekwencje. Aby uniknąć problemów, warto wiedzieć, jak uzyskać rozwód w sądzie.

Rozwód można uzyskać na dwa sposoby – amiacyjnie lub sądowo. Pierwszy sposób jest o wiele tańszy i szybszy, ale wymaga porozumienia się ze współmałżonkiem. Drugi sposób jest bardziej kosztowny i czasochłonny, ale daje pewność, że rozwód zostanie uznany przez sąd.

Rozwód amiacyjny

Rozwód amiacyjny to taki, który jest uzgadniany przez strony. W tym przypadku, rozwiedziony małżonek musi złożyć wniosek o rozwód, a drugi małżonek musi się na to zgodzić. Jeżeli strony się porozumieją, małżonkowie mogą udać się do notariusza, który sporządzi protokół rozwodowy. Protokół rozwodowy jest pisemnym dokumentem, który potwierdza, że strony uzgodniły warunki rozwodu i że są one zgodne z prawem.

Rozwód sądowy

Rozwód sądowy to taki, który jest orzeczony przez sąd. W tym przypadku, jeden z małżonków musi złożyć wniosek o rozwód, a drugi małżonek może się na to zgodzić lub się odwołać. Jeżeli strony się nie porozumieją, sprawę rozstrzyga sąd.

Podczas rozprawy sądowej strony przedstawiają swoje argumenty, a sędzia podejmuje decyzję o rozwodzie. Jeżeli sąd uzna, że rozwód jest uzasadniony, to wydaje wyrok rozwodowy. Wyrok rozwodowy jest pisemnym dokumentem, który potwierdza, że sąd uznał rozwód i że jest on zgodny z prawem.

Jak uzyskać rozwód w sądzie?

Aby uzyskać rozwód w sądzie, należy złożyć wniosek o rozwód. Wniosek o rozwód jest pisemnym dokumentem, który musi zawierać:

– dane osobowe małżonków,
– datę ślubu,
– przyczynę rozwodu,
– żądanie rozwodu,
– wystawienie rozwodu.

Wniosek o rozwód można złożyć w każdym sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania małżonków.

Po złożeniu wniosku o rozwód, sąd wyznacza rozprawę. Rozprawa jest publiczna, a strony mogą być obecne lub reprezentowane przez pełnomocnika. Podczas rozprawy strony przedstawiają swoje argumenty, a sąd podejmuje decyzję o rozwodzie. Jeżeli sąd uzna, że rozwód jest uzasadniony, to wydaje wyrok rozwodowy. Wyrok rozwodowy jest pisemnym dokumentem, który potwierdza, że sąd uznał rozwód i że jest on zgodny z prawem.

Po uzyskaniu wyroku rozwodowego, małżonkowie są rozwiedzeni i mogą ponownie się ożenić.

Porozmawiajmy - Zadzwoń