Rozwód to prawomocne orzeczenie sądu o unieważnieniu małżeństwa. Aby uzyskać rozwód, należy wnieść pozew do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Warto wiedzieć, że wniosek o rozwód może złożyć tylko jeden z małżonków.

Pozew o rozwód powinien zawierać:

– datę i miejsce złożenia
– oznaczenie sądu, do którego skierowany jest pozew
– oznaczenie stron – powoda (wnioskodawcy) i pozwanego
– wskazanie przyczyny rozwodu
– wniosek o orzeczenie rozwodu

Rozprawa rozwodowa jest jawna, co oznacza, że każdy ma prawo wziąć w niej udział. Podczas rozprawy sąd może wezwać strony do przedstawienia dowodów, a także świadków. Po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami i argumentami stron, sąd podejmie decyzję w sprawie rozwodu. Orzeczenie rozwodu jest ostateczne i wiążące.

Rozwód jest trudnym doświadczeniem dla każdej ze stron, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata. Adwokat może pomóc w przygotowaniu dokumentów, a także reprezentować stronę w sądzie.

Porozmawiajmy - Zadzwoń