Rozwód to prawomocne orzeczenie sądu o unieważnieniu małżeństwa. Aby uzyskać rozwód, należy wnieść pozew do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Warto wiedzieć, że wniosek o rozwód może złożyć tylko jeden z małżonków. Pozew o rozwód powinien...